Opinion / information


MOAs uppgift är också att bilda opinion. Att förändra attityder och värderingar hos människor är ett led i ett förebyggande arbete som kan leda till att våld mot kvinnor i nära relation på sikt upphör. Ett brett informationsarbete är en annan del i detta arbete och insatser görs på många plan, bl a skolor, på arbetsplatser, inom myndigheter och inom sjukvården samt organisationer av olika slag, t ex idrotten.
Olika samarbetspartners i samhället bidrar dessutom till att lyfta fram och synliggöra utsatta kvinnor och barns situation för att därigenom medvetandegöra allmänheten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI KAN KOMMA TILL ER !

Våld i nära relation är ett svårt ämne att tala om.
Vi, som är verksamma i Kvinnojouren MOA, vet att våld i nära relationer är alltför
vanligt och förekommer i alla yrkesgrupper, i alla åldrar och sociala sammanhang.
Till vårt boende i Eskilstuna kommer årligen mellan 60-70 kvinnor med eller utan
barn för att få skydd från våldet.

Vi vet också att det är viktigt att tala om våld i nära relation, det är viktigt att känna till och förstå
våldets uttryck och konsekvenser för att kunna ge stöd och hjälp. För arbetsgivare/vårdgivare/föreningar
kan det när som helst uppstå behov av aktiva stödinsatser till kvinnor/patienter/medlemmar som finns på arbetsplatsen och som är utsatta för våld och/eller hot om våld.

Vi erbjuder information/utbildning till chefer och anställda. Vi skräddarsyr våra
insatser efter behov och önskemål.

Kontakta oss gärna för vidare information och eventuell bokning för besök hos
er på företaget.
Kontakta Therese 016 - 51 21 09 eller 073-0213419 info@kvinnojourenmoa.se
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer