Om Kvinnojouren MOA

Kvinnojouren MOA i Eskilstuna startade 1982. Vi erbjuder anonyma stödsamtal till kvinnor, vi erbjuder tillfälligt skyddat boende, vi har tystnadsplikt, det kostar inget. Tjejjouren Meja var en del av Kvinnojouren MOA, verksamhet startades 2006 och blev självständiga 2018.

Kvinnojouren MOA

Är en ideell förening vars uppgift är att:
  • bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och kränkningar,
  • verka offentligt för förändring av attityder och värderingar i synen på kvinnor och barn som är utsatta för våld och
  • förutom uppgiften att ge råd och stöd till hjälpsökande kvinnor och att särskilt uppmärksamma barnens egen situation ingår också det fortlöpande arbetet på jouren såsom administration och skötsel av lokalerna.

Kvinnojouren MOA är en bidragsfinansierad verksamhet och Eskilstuna kommun är den största bidragsgivaren. IOP-avtal, Ideellt Offentligt Partnerskap finns med Eskilstuna kommun.

X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer