Kvinnojouren MOA /Tjejjouren Meja
kallar härmed till årsmöte


Tid Torsdagen den 22 mars 2018, kl 18.00
Plats ABF, Stora salen, Fristadstorget, Eskilstuna
Före mötet serveras lättare förtäring från kl 17.15
Anmälan till årsmötet senast 16 mars till info@kvinnojourenmoa.se eller 016-51 21 09

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av 2 protokollsjusterare att utöver mötesordförande justera årsmötesprotokollet
5. Val av 2 rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
7. Fråga om mötets behöriga utlysande
8. Behandling av styrelsens berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgift för år 2019
13. Fastställande av budget för 2018
14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
- Ledamöter 2 år
- Ledamöter 1 år (fyllnadsval)
16. Val av 1 ordinarie revisor 2 år
17. Val av valberedning, 3 ledamöter varav en sammankallande
18. Behandling av motioner och propositioner
19. Presentation av verksamhetsplan för 2018
20. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 1 vecka före årsmötet. De kommer också att finnas
vid årsmötet

Välkomna

8 MARS 2018

Kvinnojouren MOA /Tjejjouren Meja !

Internationella Kvinnodagen 8 mars 2018 på ABF.
Vi kommer att ha filmvisning med efterföljande diskussion.

KL 10:00- 12:00 Blott mig du älskar, våld i samkönade relationer
Kl 13:00-15:00 My life my lesson, dokumentär med Felicia som upplevt styvpappans våld mot mamma
Ni är alla varmt välkomna 😊
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer